vietnamese Tiếng Việt english English Site-map
Hôm nay:
Mới cập nhật:
loading...

Đề tài NCKHSPUD Tiểu học:CHỈ ĐAO ĐẨY MẠNH VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIẢNG DẠY VÀ QUẢN LÝ TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC XXX

loading...
Thể loại: Đề tài NCKHSPUD Tiểu học
Tên đề tài: CHỈ ĐAO ĐẨY MẠNH VIỆC ỨNG DỤNG  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG GIẢNG DẠY VÀ QUẢN LÝ TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC XXX
  Phạm vi: NCKHSPUD Tiểu học
Áp dụng: 

Viết đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Quản lí trường Tiểu học

Viết đề tài Sáng kiến kinh nghiệm Quản lí trường Tiểu học

Viết đề tài Trung cấp chính trị liên quan đến trường Tiểu họcĐịnh dạng tài liệu: Word
Số trang:  18(Có phụ lục minh họa)


Chúng tôi xác định  đây là một giải pháp quan trọng, có tính quyết định. Bằng nhiều hình thức và biện pháp khác nhau, chúng tôi đã đẩy mạnh việc tuyên truyền cho giáo viên thấy rõ hiệu quả và yêu cầu mang tính tất yếu của việc ứng ụng CNTT trong đổi mới phương pháp giảng dạy, quản lý thông qua việc triển khai các văn bản của Bộ, ngành chỉ đạo công tác ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý. Trong tất cả các văn bản, nghị quyết, kế hoạch, nhiệm vụ năm học của nhà trường và các bộ phận, đoàn thể, chúng tôi đã khẳng định: “ Đã là cán bộ, giáo viên phải tiếp cận với Tin học, đội ngũ cốt cán của nhà trường mà trước hết là Ban giám hiệu, khối trưởng, các giáo viên trẻ có năng lực, có khả năng tiếp cận, phải làm chủ các thiết bị công nghệ, phải biết khai thác sử dụng.. phải thực sự quan tâm đến CNTT, phải tự vượt lên khó khăn, khắc phục các khó khăn cả trong tư duy và công việc, đặc biệt trong công tác soạn giảng để từng bước đưa CNTT vào nhà trường, để đáp ứng kịp thời nhu cầu của sự nghiệp giáo dục hiện nay. Cùng với sự chuyển biến, đổi thay nhận thức của cán bộ, giáo viên, chúng tối đã hỗ trợ song song cho cán bộ giáo viên bằng giải pháp thứ hai.
Tải về để xem tiếp


Hướng dẫn tải đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng:

- Bước 1: Soạn tin: HSG 1214 gửi 8685 (10.000 VNĐ/sms) để lấy mã tải đề tài NCKHSPUD này.

- Bước 2: Sau khi nhận được mã, bạn nhập mã vào khung bên dưới và bấm vào nút xác nhận.

- Bước 3: Bấm vào nút Tải về và biểu tượng dowload để tải đề tài NCKHSPUD


Nhập mã:

Lưu ý khi tải tài liệu: Việc tải tài liệu trên website Nghiên cứu khoa học sư phạm có tính phí sưu tầm, định dạng font chữ chuẩn, thống nhất. Vì vậy bạn nên cân nhắc kỹ việc trả phí trước khi tải tài liệu. Trường hợp nhắn tin mà bạn không tải được tài liệu bạn không nên tải tiếp. Hãy gửi email tới SKKNNCKHSPUD@gmail.com để nhận tài liệu bạn đã tải (Báo Số điện thoại đã sms)Video có thể bạn quan tâm