vietnamese Tiếng Việt english English Site-map
Hôm nay:
Mới cập nhật:
NCKHSP Mầm non
NCKHSP Tiểu học
NCKHSP THCS
NCKHSP THPT
V.Phòng, C.Nhiệm, QLGD
Đề cương - tài liệu giảng dạy
Tiểu luận


Tổng hợp các cách xem điểm thi vào lớp 10 năm học 2016-2017 của các tỉnh, thành phố
Bấm vào tên tỉnh, thành phố để xem chi tiết
Video có thể bạn quan tâm


Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2017
Bấm vào tên các tỉnh để xem
Video có thể bạn quan tâm


Tuyển tập LUẬN VĂN NGÀNH LUẬT- PHẦN 1

Tài liệu dành cho giáo viên , sinh viên ngành Luật  tham khảo)
Video có thể bạn quan tâm


Tuyển tập bài phát biểu tham luận hay (Phần 17)
Dưới đây là các bài phát biểu tham luận hay được trình bày trong các hội nghị, hội thảo, báo cáo tổng kết, ….
Định dạng bài phát biểu tham luận ở dạng word có thể chỉnh sửa được.
Áp dụng: Tham khảo viết bài tham luận phát biểu
Bài phát biểu, tham luận, báo cáo, diễn văn, hội thảo
Video có thể bạn quan tâm


Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học THPT Phần 10
(Dayvahoctot.com)- Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học THPT và các đề tài NCKHSPUD môn Hóa học THPT.
Các Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học THPT hoặc đề tài NCKHSPUD Môn Hóa học THPT đều được kiểm duyệt, lựa chọn ở cấp tỉnh, thành phố.
Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa học THPT(SKKN Hóa học THPT ), Tham khảo để Viết đề tài NCKHSPUD Hóa học THPT (NCKHSPUD Hóa học THPT), Tham khảo để ứng dụng trong công tác dạy học Hóa học THPT, Nghiên cứu tự học môn Hóa học, Viết Tiểu luận Hóa học (Tiểu luận Hóa học ) hoặc tham khảo dạy và học tốt môn Hóa học . ...
Video có thể bạn quan tâm


Tỉnh/ Thành phố
Soạn tin xem điểm thi (1 trong 2 cách)
Soạn tin: HS10 01 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 HaNoi SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 02 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 HoChiMinh SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 03 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 HaiPhong SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 04 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 DaNang SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 05 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 HaGiang SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 06 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 CaoBang SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 07 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 LaiChau SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 08 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 LaoCai SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 09 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 TuyenQuang SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 10 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 LangSon SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 11 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 BacCan SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 12 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 ThaiNguyen SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 13 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 YenBai SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 14 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 SonLa SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 15 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 PhuTho SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 16 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 VinhPhuc SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 17 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 QuangNinh SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 18 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 BacGiang SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 19 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 BacNinh SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 21 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 HaiDuong SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 22 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 Hungyen SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 23 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 HoaBinh SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 24 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 HaNam SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 25 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 NamDinh SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 26 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 ThaiBinh SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 27 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 NinhBinh SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 28 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 ThanhHoa SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 29 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 NgheAn SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 30 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 HaTinh SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 31 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 QuangBinh SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 32 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 QuangTri SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 33 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 ThuaThienHue SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 34 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 QuangNam SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 35 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 QuangNgai SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 36 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 KonTum SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 37 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 BinhDinh SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 38 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 GiaLai SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 39 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 PhuYen SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 40 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 DacLak SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 41 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 KhanhHoa SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 42 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 LamDong SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 43 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 BinhPhuoc SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 44 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 BinhDuong SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 45 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 NinhThuan SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 46 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 TayNinh SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 47 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 BinhThuan SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 48 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 DongNai SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 49 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 LongAn SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 50 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 DongThap SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 51 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 AnGiang SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 52 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 BaRiaVungTau SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 53 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 TienGiang SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 54 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 KienGiang SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 55 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 CanTho SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 56 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 BenTre SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 57 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 VinhLong SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 58 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 TraVinh SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 59 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 SocTrang SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 60 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 BacLieu SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 61 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 CaMau SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 62 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 DienBien SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 63 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 DakNong SBD gửi 8785
Soạn tin: HS10 64 SBD gửi 8785
Soạn: HS10 HauGiang SBD gửi 8785
Video có thể bạn quan tâm