vietnamese Tiếng Việt english English Site-map
Hôm nay:
Mới cập nhật:
English
NCKHSP Mầm non
NCKHSP Tiểu học
NCKHSP THCS
NCKHSP THPT
V.Phòng, C.Nhiệm, QLGD
Đề cương - tài liệu giảng dạy
Tiểu luận


Tổng hợp các cách xem điểm thi vào lớp 10 năm học 2016-2017 của các tỉnh, thành phố
Bấm vào tên tỉnh, thành phố để xem chi tiết
Video có thể bạn quan tâm


Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2017
Bấm vào tên các tỉnh để xem
Video có thể bạn quan tâm
Lưu ý khi tải tài liệu: Việc tải tài liệu trên website Nghiên cứu khoa học sư phạm có tính phí sưu tầm, định dạng font chữ chuẩn, thống nhất. Vì vậy bạn nên cân nhắc kỹ việc trả phí trước khi tải tài liệu. (2 lần)
Lưu ý: Cú pháp gồm HSG + dấu cách + mã ==> gửi 8685
Ví dụ: HSG 123456 ==> gửi 8685 (123456 là mã tài liệu)
Video có thể bạn quan tâm

Video có thể bạn quan tâm
Lưu ý khi tải tài liệu: Việc tải tài liệu trên website Nghiên cứu khoa học sư phạm có tính phí sưu tầm, định dạng font chữ chuẩn, thống nhất. Vì vậy bạn nên cân nhắc kỹ việc trả phí trước khi tải tài liệu. (2 lần)
Lưu ý: Cú pháp gồm HSG + dấu cách + mã ==> gửi 8685
Ví dụ: HSG 123456 ==> gửi 8685 (123456 là mã tài liệu)
Video có thể bạn quan tâm
------------------------------------------------------------------------------------Chào mừng bạn đến tải sáng kiến kinh nghiệm tại đây.Các SKKN-Đề tài NCKHSPUD trên sangkienkinhnghiemmon.blogspot.com đều đã được kiểm duyệt.Khi tải về, bản có thể in ngay để nộp báo cáo (Lưu ý phải thay tên)
Video có thể bạn quan tâm

Video có thể bạn quan tâm