vietnamese Tiếng Việt english English Site-map
Hôm nay:
Mới cập nhật:
loading...

DẠY CÁC BẢNG CHIA Ở LỚP BA THEO PHƯƠNG PHÁP TRÒ CHƠI Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC

loading...
      Thể loại: Đề tài NCKHSPUD
Tên đề tài: DẠY CÁC BẢNG CHIA Ở LỚP BA THEO  PHƯƠNG PHÁP  TRÒ CHƠI Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC 
Định dạng tài liệu: Word
Số trang:  22 (Gồm phụ lục minh họa)

   Trò chơi học tập là một yêu cầu quan trọng của đổi mới phương pháp dạy học. Trường tiểu học Phú Thọ B cũng như các trường khác cần quan tâm đến việc đưa phương pháp Trò chơi vào dạy học cho tất cả các bộ môn trong đó có môn Toán. Vì các nội dung dạy học môn Toán  ở tiểu học nói chung và lớp 3 nói riêng có rất nhiều vấn đề mà học sinh học xong rồi mau quên. Ví dụ bài bảng chia 6; bảng chia 7; bảng chia 8 ; bảng chia 9. Để hổ trợ cho việc dạy học những nội dung này, sách giáo khoa, sách giáo viên có hướng dẫn cho giáo viên cách dạy các bảng chia này. Học sinh hiểu nhanh và làm bài được trong giờ đó, nhưng một vài tuần sau khi làm bài có áp dụng vào các bảng chia này thì học sinh thực hiện kết quả còn thấp.
          Giải pháp của tôi là sử dụng phương pháp Trò chơi để thay thế cho cách hướng dẫn của sách giáo khoa và sách giáo viên trong việc giảng dạy các bảng chia ở lớp Ba1.
          Nghiên cứu được, tôi tiến hành giảng dạy tại lớp Ba1 của tôi chủ nhiệm, tại Trường tiểu học XXX Kết quả cho thấy tác động đã có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh: sau sử dụng phương pháp Trò chơi dạy học các bảng chia ở lớp Ba1, có kết quả học tập cao hơn trước khi sử dụng phương pháp Trò chơi dạy học các bảng chia ở lớp Ba1. Kết quả bài kiểm tra trước khi sử dụng phương pháp Trò chơi có giá trị trung bình là: 5.65 Kết quả bài kiểm tra sau khi sử dụng phương pháp Trò chơi có giá trị trung bình là: 6.85.Điều đó chứng minh rằng sử dụng phương pháp Trò chơi trong dạy học, đã nâng cao kết quả học tập của học sinh, trong các bài bảng chia ở lớp 3.

Tải về để xem tiếp

- Soạn tin: HSG 1059 gửi 8685 (10.000 VNĐ/sms) để lấy mã tải tài liệu này.

- Sau khi nhận được mã, bạn nhập mã vào khung bên dưới và bấm vào nút xác nhận.

- Bấm vào nút Tải về để tải tài liệu


Nhập mã:
Lưu ý khi tải tài liệu: Việc tải tài liệu trên website Nghiên cứu khoa học sư phạm có tính phí sưu tầm, định dạng font chữ chuẩn, thống nhất. Vì vậy bạn nên cân nhắc kỹ việc trả phí trước khi tải tài liệu.Video có thể bạn quan tâm