vietnamese Tiếng Việt english English Site-map
Hôm nay:
Mới cập nhật:
loading...

Kho đề tài Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Toán lớp 3 (NCKHSPUD Toán lớp 3)

loading...
Dưới đây là tuyển tập các đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Tiếng Việt  lớp 3 (NCKHSPUD  Toán  lớp 3. Định dạng của các đề tài nghiên cứu sư phạm ứng dụng lớp Toán  lớp 3 (NCKHSPUD  Toán  lớp 3 đều ở dạng  Microssoft Word font chữ thống nhất theo chuẩn unicode


STT
Tên đề tài NCKHSPUD Toán lớp 3
Tải về
1
Đề tài NCKHSPUD Toán 3: ĐƯA ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  VÀO DẠY MÔN TOÁN 3
Áp dụng: Dạy học toán 3, viết đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng toán 3, viết tiểu luận PPGD Toán 3, Viết SKKN Toán 3, …
2
Đề tài NCKHSPUD Toán 3: Nâng cao kết quả học tập môn Toán cho học sinh lớp 3 thông qua phương pháp trò chơi
Áp dụng: Dạy học toán 3, viết đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng toán 3, viết tiểu luận PPGD Toán 3, Viết SKKN Toán 3, …
3
 Đề tài NCKHSPUD Toán 3: DẠY CÁC BẢNG CHIA Ở LỚP BA THEO PHƯƠNG PHÁP  TRÒ CHƠI Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC
Áp dụng: Dạy học toán 3, viết đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng toán 3, viết tiểu luận PPGD Toán 3, Viết SKKN Toán 3, …
4
Đề tài NCKHSPUD Toán 3: ĐƯA ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  VÀO DẠY MÔN TOÁN 3 VÀ ĐƯA PHẦN MỀM HỖ TRỢ GV KHỐI 4 TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỂM THI CỦA HS VÀ MỘT SỐ CÔNG VIỆC TRONG CÔNG TÁC GIÚP GV KHỐI 4 GIẢM ÁP LỰC CÔNG VIỆC
Áp dụng: Dạy học toán 3, viết đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng toán 3, viết tiểu luận PPGD Toán 3, Viết SKKN Toán 3, …
5
Đề tài NCKHSPUD Toán 3: Nâng cao chất lượng học tập  môn Toán cho học sinh lớp 3 thông qua phương pháp trò chơi
Áp dụng: Dạy học toán 3, viết đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng toán 3, viết tiểu luận PPGD Toán 3, Viết SKKN Toán 3, …
Lưu ý khi tải tài liệu: Việc tải tài liệu trên website Nghiên cứu khoa học sư phạm có tính phí sưu tầm, định dạng font chữ chuẩn, thống nhất. Vì vậy bạn nên cân nhắc kỹ việc trả phí trước khi tải tài liệu.Video có thể bạn quan tâm