vietnamese Tiếng Việt english English Site-map
Hôm nay:
Mới cập nhật:
loading...

Đề tài NCKHSPUD chủ nhiệm lớp: Phối hợp giữa các bộ phận trong nhà trường và các bộ phân liên quan của nhà trường nhằm thúc đẩy kết quả phong trào lớp.

loading...
Thể loại: Đề tài NCKHSPUD
Tên đề tài: Phối hợp giữa các bộ phận trong nhà trường và các bộ phân liên quan của nhà trường nhằm thúc đẩy kết quả phong trào lớp.
  Phạm vi: NCKHSPUD chủ nhiệm
Định dạng tài liệu: Word
Số trang:  16 (Chưa có phụ lục minh họa - ảnh minh họa bạn tự chèn vào)

Phối hợp giữa các bộ phận trong nhà trường và các bộ phân liên quan của nhà trường nhằm thúc đẩy kết quả phong trào lớp.
Giới thiệu
Chất lượng giáo dục giữ vai trò quan trọng trong các trường phổ thông. Là nhiệm vụ vô cùng khó thực hiện đòi hỏi phải có sự nỗ lực rất lớn của các cấp quản lý, đội ngũ giáo viên và toàn thể học sinh. Chính vì vậy, việc tìm hiểu cấu trúc chương trình, nội dung giảng dạy, hệ thống các kiến thức, hệ thống các bài tập, kỹ năng tập luyện, để từ đó tìm ra biện pháp giảng dạy phù hợp, có kết quả cao trong các hội thi là một việc mà bản thân mỗi giáo viên thường xuyên phải làm. Tuy nhiên, cũng còn một số bộ phận còn trông chờ, chưa nhiệt tình khi công tác quản lý còn lỏng lẻo.


          Tại trường Tiểu học và THCS XXX, hầu hết giáo viên chỉ bồi dưỡng học sinh trong số thời gian quy định chưa có động lực nào thúc đẩy giáo viên tăng cường thêm thời gian bồi dưỡng học sinh.
          Qua thực tế, kết quả hội thi của các năm học trước, tôi thấy giáo viên chỉ làm việc theo đúng định mức thời gian của mình. Hệ thống kiến thức, bài tập đa dạng, kỹ năng chưa thông thạo, mặc dù cố gắng đến mấy thì họ cũng không thể nào giải quyết hết và đầy đủ để tham gia hội thi các cấp.
          Để thay đổi hiện trạng trên, đề tài nghiên cứu này đã chủ động phối hợp giữa lãnh đạo nhà trường – giáo viên chủ nhiệm – giáo viên bộ môn – cha mẹ học sinh – học sinh để tổ chức cho giáo viên bồi dưỡng học sinh nhằm đạt kết quả cao nhất trong các hội thi của trường, của ngành tổ chức.

          Giải pháp thay thế: Tôi nghiên cứu và tìm ra cách thu hút học sinh tham gia ôn tập và rèn luyện đạt kết quả trong các hội thi các cấp đã tổ chức. Bắt đầu bằng việc liệt kê các cách làm có thể cải thiện hành vi thực hiện nhiệm vụ của học sinh, tôi quyết định lựa chọn hoạt động “chủ động phối hợp giữa lãnh đạo nhà trường – giáo viên chủ nhiệm – giáo viên bộ môn – cha mẹ học sinh – học sinh” nhằm nâng cao chất lượng các hội thi.

Tải về để xem tiếp

- Soạn tin: HSG 1038 gửi 8685 (10.000 VNĐ/sms) để lấy mã tải tài liệu này.

- Sau khi nhận được mã, bạn nhập mã vào khung bên dưới và bấm vào nút xác nhận.

- Bấm vào nút Tải về để tải tài liệu


Nhập mã:
Lưu ý khi tải tài liệu: Việc tải tài liệu trên website Nghiên cứu khoa học sư phạm có tính phí sưu tầm, định dạng font chữ chuẩn, thống nhất. Vì vậy bạn nên cân nhắc kỹ việc trả phí trước khi tải tài liệu.Video có thể bạn quan tâm