vietnamese Tiếng Việt english English Site-map
Hôm nay:
Mới cập nhật:
loading...

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Vật lí THPT - Phần 10

loading...
Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Vật lí THPT
(Dayvahoctot.com)- Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Vật lí THPT và các đề tài NCKHSPUD môn Vật lí THPT. 


Các Sáng kiến kinh nghiệm vật lí THPT hoặc đề tài NCKHSPUD Môn Vật lí THPT đều được kiểm duyệt, lựa chọn ở cấp tỉnh, thành phố.
Định dạng tài liệu ở dạng word, có thể sửa, bổ sung được hoặc có thể in luôn.
Sử dụng tài liệu sáng kiến kinh nghiệm Vật lí trong việc tham khảo để viết sáng kiến kinh nghiệm Vật lí, viết đề tài NCKHSPUD Vật lí, Viết Tiểu luận vật lí hoặc tham khảo dạy và học tốt môn vật lí.

STTTên SKKN Vật lí THPTTải về
1SKKN Vật lí 10 THPT: ử dụng phương pháp mô hình trong dạy học bài “ Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí ” vật lý lớp 10 trung học phổ thông
2SKKN Vật lí 12 THPT: Phân loại và áp dụng phương pháp giải cho từng dạng bài tập vật lí 12
3SKKN Vật lí THPT: Để học sinh tự vẽ hình dạng của sóng tới, sóng phản xạ ở những thời điểm khác nhau
Video có thể bạn quan tâm