vietnamese Tiếng Việt english English Site-map
Hôm nay:
Mới cập nhật:
loading...

Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học THPT Phần 10

loading...
Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học THPT Phần 10
(Dayvahoctot.com)- Dưới đây là Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học THPT và các đề tài NCKHSPUD môn Hóa học THPT.
Các Sáng kiến kinh nghiệm Hóa học THPT hoặc đề tài NCKHSPUD Môn Hóa học THPT đều được kiểm duyệt, lựa chọn ở cấp tỉnh, thành phố.

Áp dụng: Tham khảo để Viết sáng kiến kinh nghiệm Hóa học THPT(SKKN Hóa học THPT ), Tham khảo để Viết đề tài NCKHSPUD Hóa học THPT (NCKHSPUD Hóa học THPT), Tham khảo để ứng dụng trong công tác dạy học Hóa học THPT, Nghiên cứu tự học môn Hóa học, Viết Tiểu luận Hóa học (Tiểu luận Hóa học ) hoặc tham khảo dạy và học tốt môn Hóa học . ...
Định dạng tài liệu: ở dạng word, có thể sửa, bổ sung được hoặc có thể in luôn.
(Dayvahoctot.com: Không cần đăng ký, đăng nhập - Tải SKKN Hóa học in luôn, đề tài NCKHSPUD Hóa học in được luôn ... )
Danh mục, Hóa học, SKKN Hóa học, NCKHSPUD Hóa học
STTTên SKKN Hóa học THPT
Tải về
1SKKN Hóa học 12 THPT: Các dạng bài tập giải bằng
Định luật bảo toàn điện tích
2SKKN Hóa học THPT: Tích hợp bảo vệ môi trường trong dạy học Hóa học
3SKKN Hóa học 12 THPT: Nguyên tắc và kĩ năng phát hiện áp dụng vào bài tập cụ thể môn Hóa học
4SKKN Hóa học THPT: Sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học môn hóa học
5SKKN Hóa học THPT: NÂNG CAO KHẢ NĂNG GHI NHỚ BÀI HỌC MÔN HÓA HỌC CHO HỌC SINH BẰNG CÁCH HƯỚNG DẪN HỌC SINH VẼ SƠ ĐỒ TƯ DUY
Còn nữaVideo có thể bạn quan tâm