vietnamese Tiếng Việt english English Site-map
Hôm nay:
Mới cập nhật:
loading...

TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN TỰ VỆ- Phần 2

loading...

DANH MỤC TÀI LIỆU HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN TỰ VỆ- Phần 2

STTTÀI LIỆU HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN TỰ VỆ- Phần 2TẢI VỀ
6
 Tài liệu huấn luyện DÂN QUÂN TỰ VỆ: 
HUẤN LUYỆN CHIẾN THUẬT
Bài:  Tiểu đội dân quân tự vệ chiến đấu bảo vệ Thôn
 (gồm 16 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên , cán bộ tham gia công tác dân quân tự vệ trong trường học , phường, xã…
chi tiết
7
Tài liệu huấn luyện DÂN QUÂN TỰ VỆ:   
HUẤN LUYỆN CHIẾN THUẬT
Bài:  Trung đội dân quân tự vệ chiến đấu bảo vệ Mục tiêu
 (gồm 54 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên , cán bộ tham gia công tác dân quân tự vệ trong trường học , phường, xã…
chi tiết
8
Tài liệu huấn luyện DÂN QUÂN TỰ VỆ:   
HUẤN LUYỆN CHIẾN THUẬT
Bài:  Trung đội dân quân tự vệ đánh chiếm Mục tiêu
 (gồm 43 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên , cán bộ tham gia công tác dân quân tự vệ trong trường học , phường, xã…

 

chi tiết
9
Tài liệu huấn luyện DÂN QUÂN TỰ VỆ:   
HUẤN LUYỆN CHIẾN THUẬT
Bài:  Lợi dụng địa hình, địa vật
 (gồm 8 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên , cán bộ tham gia công tác dân quân tự vệ trong trường học , phường, xã…
chi tiết
10
Tài liệu huấn luyện DÂN QUÂN TỰ VỆ:
HUẤN LUYỆN CHIẾN THUẬT
Bài: Các tư thế vận động cơ bản trong chiến đấu
 (gồm 20 trang)
Tài liệu dành cho giáo viên , cán bộ tham gia công tác dân quân tự vệ trong trường học , phường, xã…
chi tiết


Xem thống kê điểm chuẩn lớp 10 5 năm liền
------ Khoahocsupham.com ----- Trang tài liệu khoa học sư phạm ứng dụngVideo có thể bạn quan tâm