vietnamese Tiếng Việt english English Site-map
Hôm nay:
Mới cập nhật:
loading...

PHÂN PHỐI CH­­­­­­­ƯƠNG TRÌNH THCS MÔN ÂM NHẠC B. KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH (Phân các tiết học để tham khảo) LỚP 9

loading...
PHÂN PHỐI CH­­­­­­­ƯƠNG TRÌNH THCS MÔN ÂM NHẠC
B. KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
(Phân các tiết học để tham khảo)
LỚP 9

Học trong 1 học kỳ (học kỳ I hoặc học kỳ II) : 19 tuần = 18 tiết
Tiết 1: Học hát: Bài Bóng dáng một ngôi trường
Tiết 2:
        - Nhạc lí: Giới thiệu về quãng
        - Tập đọc nhạc: Giọng Son trưởng -TĐN số 1  
Tiết 3:
       - Ôn tập bài hát: Bóng dáng một ngôi trường
       - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 1
       - Âm nhạc thường thức: Ca khúc thiếu nhi phổ thơ
Tiết 4: Học hát: Bài Nụ cười
Tiết 5:
        - Ôn tập  bài hát: Nụ cười
        - Tập đọc nhạc: Giọng Mi thứ -TĐN số 2  
Tiết 6:
       - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 2
       - Nhạc lí: Sơ lược về hợp âm
       - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Trai-cốp-xki
Tiết 7: Ôn tập
Tiết 8: Kiểm tra 1 tiết
Tiết 9: Học hát: Bài Nối vòng tay lớn
Tiết 10:
        - Nhạc lí: Giới thiệu về dịch giọng
        - Tập đọc nhạc: Giọng Pha trưởng -TĐN số 3 
Tiết 11:
           - Ôn tập bài hát: Nối vòng tay lớn
           - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 3
           - Âm nhạc thường thức: Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý và bài hát  Mẹ yêu con
Tiết 12: Học hát: Bài Lí kéo chài
Tiết 13:
         - Ôn tập bài hát: Lí kéo chài
         - Tập đọc nhạc: Giọng Rê thứ - TĐN số 4 
Tiết 14:
           - Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 4
           - Âm nhạc thường thức: Một số ca khúc mang âm hưởng dân ca
Tiết 15: Dạy bài hát do địa phương tự chọn
Tiết 16-17: Ôn tập
Tiết 18: Kiểm tra cuối học kì

                                                                              Video có thể bạn quan tâm