vietnamese Tiếng Việt english English Site-map
Hôm nay:
Mới cập nhật:
loading...

DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD MÔN TOÁN HỌC 10 - PHẦN 13

loading...
DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD  MÔN TOÁN HỌC  10 - PHẦN 13

STT
ĐỀ TÀI NCKHSPUD  MÔN TOÁN HỌC  10 - PHẦN 3
TẢI VỀ
1 Đề tài NCKHSPUD Môn Toán học  10:  
XÂY DỰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP TÌM CỰC TRỊ HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG MẶT PHẲNG NHẰM BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC GIẢI TOÁN CHO HỌC SINH LỚP 10 THPT
(Gồm 33 trang )
Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Toán THPT tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Toán.
2 Đề tài NCKHSPUD Môn Toán học  10:
 PHƯƠNG PHÁP SOS TRONG CÁC BÀI TOÁN CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC
(Gồm 17trang )
Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Toán THPT tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Toán.
3

 

Đề tài NCKHSPUD Môn Toán học  10:
NÂNG CAO KHẢ NĂNG GIẢI CÁC BÀI TOÁN THUỘC CHỦ ĐỀ“ ĐIỂM VÀ ĐƯỜNG THẲNG TRONG MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ”CHO HỌC SINH LỚP 101 TRƯỜNG THPT THÔNG QUA CÁC TIẾT HỌC TỰ CHỌN VÀ RÈN KỸ NĂNG . (Gồm 60 trang )
Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Toán THPT tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Toán.
4 Đề tài NCKHSPUD Môn Toán học  10:
ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY BÀI “ PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ BẬC NHẤT, BẬC HAI” CHO HỌC SINH LỚP 10
(Gồm 22 trang )
Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Toán THPT tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Toán.
5 Đề tài NCKHSPUD Môn Toán học  10:
TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP VÀ KHẮC SÂU KIẾN THỨC THÔNG QUA “BẪY” TRONG CÁC BÀI TOÁN
(Gồm 22 trang )
Tài liệu dành cho giáo viên bộ môn Toán THPT tham khảo viết đề tài KHSPUD, các chuyên đề bồi dưỡng… , phụ huynh và học sinh yêu thích bộ môn Toán.


Xem thống kê điểm chuẩn lớp 10 5 năm liền
------ Khoahocsupham.com ----- Trang tài liệu khoa học sư phạm ứng dụng


DA
Video có thể bạn quan tâm