vietnamese Tiếng Việt english English Site-map
Hôm nay:
Mới cập nhật:
loading...

Tổng hợp, thống kê điểm chuẩn học viên an ninh nhân dân 5 năm liền

loading...
Tổng hợp, thống kê điểm chuẩn học viên an ninh nhân dân 5 năm liền
(Soidiemchontruong.net)- Để biết điểm chuẩn học viên an ninh nhân dân 5 năm liền bạn soạn tin theo hướng dẫn dưới đây


Tên ngành
Soạn tin
Nghiệp vụ an ninh (điều tra, trinh sát, ...)
HS 17156 gửi 8785
Nghiệp vụ an ninh (điều tra, trinh sát, ...)
HS 17157 gửi 8785
Nghiệp vụ an ninh (điều tra, trinh sát, ...)
HS 17158 gửi 8785
Nghiệp vụ an ninh (điều tra, trinh sát, ...)
HS 17159 gửi 8785
Nghiệp vụ an ninh (điều tra, trinh sát, ...)
HS 17160 gửi 8785
Nghiệp vụ an ninh (điều tra, trinh sát, ...)
HS 17161 gửi 8785
Nghiệp vụ an ninh (điều tra, trinh sát, ...)
HS 17162 gửi 8785
Nghiệp vụ an ninh (điều tra, trinh sát, ...)
HS 17163 gửi 8785
Luật
HS 17164 gửi 8785
Luật
HS 17165 gửi 8785
Luật
HS 17166 gửi 8785
Luật
HS 17167 gửi 8785
Luật
HS 17168 gửi 8785
Luật
HS 17169 gửi 8785
Công nghệ thông tin
HS 17170 gửi 8785
Công nghệ thông tin
HS 17171 gửi 8785
Công nghệ thông tin
HS 17172 gửi 8785
Công nghệ thông tin
HS 17173 gửi 8785
Ngôn ngữ Anh
HS 17174 gửi 8785
Ngôn ngữ Anh
HS 17175 gửi 8785
Ngôn ngữ Trung
HS 17176 gửi 8785
Ngôn ngữ Trung
HS 17177 gửi 8785
An toàn thông tin (Nam - A)
HS 17178 gửi 8785
An toàn thông tin (Nam - A1)
HS 17179 gửi 8785
An toàn thông tin (Nữ - A)
HS 17180 gửi 8785
An toàn thông tin (Nữ - A1)
HS 17181 gửi 8785

Video có thể bạn quan tâm