vietnamese Tiếng Việt english English Site-map
Hôm nay:
Mới cập nhật:
loading...

Tổng hợp, thống kê điểm chuẩn đại học cảnh sát nhân dân 5 năm liền

loading...
Tổng hợp, thống kê điểm chuẩn đại học cảnh sát nhân dân 5 năm liền
(Soidiemchontruong.net)-Để xem điểm chuẩn đại học cảnh sát nhân dân 5 năm liền bạn soạn tin theo hướng dẫn dưới đây:
Tên ngành
Khối
Giới
Soạn tin
Nghiệp vụ an ninh
A
nam
HS 17148 gửi 8785
Nghiệp vụ an ninh
A1
nam
HS 17149 gửi 8785
Nghiệp vụ an ninh
C
nam
HS 17150 gửi 8785
Nghiệp vụ an ninh
D1
nam
HS 17151 gửi 8785
Nghiệp vụ an ninh
A
nu
HS 17152 gửi 8785
Nghiệp vụ an ninh
A1
nu
HS 17153 gửi 8785
Nghiệp vụ an ninh
C
nu
HS 17154 gửi 8785
Nghiệp vụ an ninh
D1
nu
HS 17155 gửi 8785

Video có thể bạn quan tâm