vietnamese Tiếng Việt english English Site-map
Hôm nay:
Mới cập nhật:
loading...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Tiếng anh 11 - Phần 3

loading...
Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm Tiếng anh 11 - Phần 3

Áp dụng: Tham khảo viết sáng kiến kinh nghiệm Tiếng anh 11, viết đề tài NCKHSPUD Tiếng anh 11,... (Định dạng word, sửa được)


STTTên sáng kiến kinh nghiệm Tiếng anh 11Tải về
1
SKKN Tiếng anh 11, NCKHSPUD Tiếng anh 11:  Một số cách sử dụng hiệu quả Classroom English trong giờ dạy Tiếng Anh
Áp dụng: Tham khảo viết sáng kiến kinh nghiệm Tiếng anh 11, viết đề tài NCKHSPUD Tiếng anh 11,... (Định dạng word, sửa được)

Tải SKKN
2
SKKN Tiếng anh 11, NCKHSPUD Tiếng anh 11:  An investigation of high school  students’ attitudes to group work and pair work.
Áp dụng: Tham khảo viết sáng kiến kinh nghiệm Tiếng anh 11, viết đề tài NCKHSPUD Tiếng anh 11,... (Định dạng word, sửa được)

Tải SKKN
3
SKKN Tiếng anh 11, NCKHSPUD Tiếng anh 11:  HOW TO IMPROVE YOUR USE OF ENGLISH GRAMMAR
Áp dụng: Tham khảo viết sáng kiến kinh nghiệm Tiếng anh 11, viết đề tài NCKHSPUD Tiếng anh 11,... (Định dạng word, sửa được)

Tải SKKN
4
SKKN Tiếng anh 11, NCKHSPUD Tiếng anh 11: Motivating students to practice listening skill  through English songs to decrease students’ tense while listening, make them feel more interested in listening  and enrich their vocabulary.
Áp dụng: Tham khảo viết sáng kiến kinh nghiệm Tiếng anh 11, viết đề tài NCKHSPUD Tiếng anh 11,... (Định dạng word, sửa được)

Tải SKKN
 SKKN Tiếng anh, SKKN Tiếng anh 11, NCKHSPUD Tiếng anh, NCKHSPUD Tiếng anh 11Video có thể bạn quan tâm