vietnamese Tiếng Việt english English Site-map
Hôm nay:
Mới cập nhật:
loading...

Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm sinh học lớp 11, 12 - Phần 3

loading...
Tuyển tập sáng kiến kinh nghiệm sinh học lớp 11, 12 - Phần 3
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm sinh học 11, Viết đề tài NCKHSPUD sinh 11...

STTTên sáng kiến kinh nghiệm sinh học lớp 11, 12Tải về
1
SKKN Sinh 11, NCKHSPUD sinh 11: SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC LỒNG GHÉP KIẾN THỨC VỀ GIÁO DỤC GIỚI TÍNH VÀO NỘI DUNG SINH 11
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm sinh học 11, Viết đề tài NCKHSPUD sinh 11...
2
SKKN Sinh 11, NCKHSPUD sinh 11: SỬ DỤNG CÂU HỎI ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG DẠY HỌC SINH HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm sinh học 11, Viết đề tài NCKHSPUD sinh 11...
3
SKKN Sinh 12, NCKHSPUD sinh 12: Câu lạc bộ các bạn trẻ yêu thích sinh học lớp 10B-->12
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm sinh học 12, Viết đề tài NCKHSPUD sinh 12...
4
SKKN Sinh 12, NCKHSPUD sinh 12: “ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH SỐ KIỂU GEN TỐI ĐA TRONG QUẦN THỂ ĐỐI VỚI GEN TRÊN NST THƯỜNG VÀ GEN TRÊN NST GIỚI TÍNH “.
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm sinh học 12, Viết đề tài NCKHSPUD sinh 12...
5
SKKN Sinh 12, NCKHSPUD sinh 12: SỬ DỤNG KIẾN THỨC PRÔTÊIN VÀ ENZIM ĐỂ GIẢI THÍCH CƠ SỞ PHÂN TỬ CỦA QUY LUẬT  TƯƠNG TÁC GEN
Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm sinh học 12, Viết đề tài NCKHSPUD sinh 12...
6SKKN sinh học, SKKN sinh 12, NCKHSPUD sinh 12, NCKHSPUD sinh học Video có thể bạn quan tâm