vietnamese Tiếng Việt english English Site-map
Hôm nay:
Mới cập nhật:
loading...

Kho đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng mầm non I - In được luôn

loading...
Kho đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng mầm non - In được luôn
Dưới đây là tuyển tập đề tài NCKHSPUD Mầm non - Các đề tài NCKHSPUD mầm non đều ở dạng word - In được luôn
(Lưu ý: Thay chữ XXX bằng tên trường của bạn)


AAA
Tên đề tài NCKHSPUD mầm non – Phần ISTT
Tên đề tài NCKHSPUD mầm non – Phần I
Số trangTải về
1Đề tài NCKHSPUD mầm non: nâng cao và phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4 tuổi thông qua các bài đồng dao
30
2Đề tài NCKHSPUD mầm non:nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc cho trẻ 5-6 tuổi thông qua việc thiết kế và sử dụng dụng cụ âm nhạc sáng tạo
34
3Đề tài NCKHSPUD mầm non:một số trò chơi thực nghiệm giúp trẻ 5 tuổi khám phá khoa học
25
4Đề tài NCKHSPUD mầm non:ứng dụng công nghệ thông tin thiết kế các trò chơi nhằm thu hút trẻ 5 – 6 tuổi tích cực hoạt động nâng cao chất lượng làm quen với toán
21
5Đề tài NCKHSPUD mầm non: nâng cao hiệu quả hoạt động khám phá thế giới tự nhiên thông qua hoạt động thử nghiệm
24
6Đề tài NCKHSPUD mầm non: tổ chức cho trẻ 5 tuổi khám phá môi trường xung quanh  bằng hình thức quan sát trực tiếp và làm thí nghiệm trên vật thật
25
7Đề tài NCKHSPUD mầm non: một số biện pháp gây hứng thú trong quá trình tổ chức hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ 5 tuổi
25
Video có thể bạn quan tâm