vietnamese Tiếng Việt english English Site-map
Hôm nay:
Mới cập nhật:
loading...

Danh mục sáng kiến kinh nghiệm Địa lí lớp 10 Phần II

loading...

tải xuống (1)
Danh mục sáng kiến kinh nghiệm Địa lí lớp 10 Phần II

STTDanh mục sáng kiến kinh nghiệm Địa lí lớp 10 Phần II
Số trang
Tải về
1SKKN Địa lí lớp 10: xây dựng và sử dụng sơ đồ trong dạy-học địa lí
10
2SKKN Địa lí lớp 10: nghiên cứu cải tiến kĩ thuật dạy học nhóm trong tiết lên lớp địa lí nhằm tối ưu hoá hiệu quả  dạy học địa lí ở nhà trường trung học phổ thông
20
3SKKN Địa lí lớp 10: giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào dạy-học môn địa lý trường thpt
20
4SKKN Địa lí lớp 10: đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy hoạt động đmpp dạy học môn địa lý ở trường thpt
14
5SKKN Địa lí lớp 10: một số quy luật của lớp vỏ địa lí”
12
6SKKN Địa lí lớp 10: sử dụng phương pháp khảo sát, điều tra thực địa ở một số bài học địa lí tự nhiên khối 10 – gdtx cấp thpt
14
7SKKN Địa lí lớp 10:cặp phạm trù lượng và chất (định tính và định lượng) trong nghiên cứu địa lí
12
8SKKN Địa lí lớp 10:đổi mới kiểm tra, đánh giá trong dạy học địa lí
28
9SKKN Địa lí lớp 10:hướng dẫn ôn tập địa lí 10 chủ đề địa lý tự nhiên đại cương
38
10SKKN Địa lí lớp 10:rèn luyện kĩ năng môn địa lý cho học sinh
12
11SKKN Địa lí lớp 10: ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả dạy học  địa lí 10 bài sóng, thủy triều, dòng biển
22
Chi tiếtVideo có thể bạn quan tâm