vietnamese Tiếng Việt english English Site-map
Hôm nay:
Mới cập nhật:
loading...

Danh mục sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử 6 – Phần I

loading...
Danh mục sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử 6 – Phần I

STTDanh mục sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử 6Số trangTải về
1SKKN Lịch sử 6: “sử dụng đồ dùng trực quan trong giờ lịch sử”6Chi tiết
2SKKN Lịch sử 6: “ áp dụng phương pháp thảo luận nhóm có hiệu quả trong tiết dạy ở bộ môn lịch sử 6 ”15Chi tiết
3SKKN Lịch sử 6: Sử  dụng  phương  pháp  trình  bày  miệng  trong  dạy  hoc lịch  sử  lớp 6  ở  trường thcs13Chi tiết
4SKKN Lịch sử 6: “phương pháp dạy học lịch sử qua kênh hình cho học sinh lớp 6”20Chi tiết
5SKKN Lịch sử 6: trò chơi học tập lich sử30Chi tiết
6SKKN Lịch sử 6: rèn học sinh các thao tác trong việc sử dụng sơ đồ, lược đồ trống10Chi tiết
7SKKN Lịch sử 6: đồ dùng dạy học và phương pháp sử dụng đồ dùng trong giờ lịch sử10 Chi tiết
8SKKN Lịch sử 6: kinh nghiệm dạy về các thành tựu văn hóa trong khóa trình lịch sử lớp 6″29Chi tiết
9SKKN Lịch sử 6: “ phối  hợp một số phương pháp  với  sử dụng  bản đồ tư duy trong dạy học lịch sử 6 ”43Chi tiết
10SKKN Lịch sử 6: sử dụng đồ dùng trực quan giúp học sinh học tốt môn lịch sử 6.10Chi tiết
Danh mục sáng kiến kinh nghiệm Lịch sử 6 - Phần IVideo có thể bạn quan tâm