vietnamese Tiếng Việt english English Site-map
Hôm nay:
Mới cập nhật:
loading...

Danh mục sáng kiến kinh nghiệm lịch sử lớp 7 - Phần I

loading...
Danh mục sáng kiến kinh nghiệm lịch sử lớp 7 - Phần I

STTDanh mục sáng kiến kinh nghiệm lịch sử lớp 7Tải về
1
SKKN Lịch sử 7: Giúp học sinh học tốt bộ môn lịch sử ở trường thcs thông qua việc sử dụng các sơ đồ để dạy học
Chi tiết
2
SKKN Lịch sử 7: làm thế nào để phát huy tính tích cực của hs trong tiết dạy lịch sử 7?
Chi tiết
3
SKKN Lịch sử 7: “một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn lịch sử lớp 7 tại trường thcs
Chi tiết
4
SKKN Lịch sử 7: đổi mới phương pháp dạy sử thông qua dùng dụng cụ trực quan trong dạy học môn lịch sử  7
Chi tiết
5
SKKN Lịch sử 7: sáng kiến kinh nghiệm áp dụng phương pháp thảo luận nhómtrong tiết dạy bộ môn lịch sử lớp 7 ở trường thcs nhằm tăng tính hứng thú học tập của học sinh

Chi tiết
6
SKKN Lịch sử 7: sử dụng  đồ dùng dạy học hỗ trợ  đổi mới phương pháp dạy- học bộ môn lịch sử
Chi tiết
7
SKKN Lịch sử 7: phương pháp dạy học môn lịch sử địa phương trong chương trình thcs để  phát huy tính năng động, sáng tạo của học sinh
Chi tiết
8
SKKN Lịch sử 7: “đổi mới phương pháp dạy học lịch sử 7 theo hướng rèn luyện cho học sinh tiếp cận lịch sử qua tư liệu”
Chi tiết
9
SKKN Lịch sử 7: làm thế nào để phát huy tính tích cực chủ động của học sinh  trong giờ học môn lịch sử ở trường thcs?
Chi tiết
Danh mục sáng kiến kinh nghiệm lịch sử lớp 7 - Phần IVideo có thể bạn quan tâm