vietnamese Tiếng Việt english English Site-map
Hôm nay:
Mới cập nhật:
loading...

KHO ĐỀ TÀI NCKHSPUD HAY MÔN VẬT LÝ LỚP 12

loading...
KHO ĐỀ TÀI NCKHSPUD HAY MÔN VẬT LÝ LỚP 12
UYỂN TẬP CÁC ĐỀ TÀI NCKHSPUD HAY MÔN VẬT LÝ LỚP 12
Định dạng: Microsoft Word
Font: Times New Roman

TÀI LIỆU ĐÃ QUA KIỂM DUYỆT

STT
TÊN ĐỀ TÀI NCKHSPUD
Xem chi tiết và tải về
1
NCKHSPUD LÍ 12: NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP CHƯƠNG SÓNG ÁNH SÁNG - MÔN VẬT LÍ CHO HỌC SINH QUA PHƯƠNG PHÁP HOẠT ĐỘNG NHÓM.
2
NCKHSPUD LÍ 12: PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP CHO HỌC SINH THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG VIDEO, THÍ NGHIỆM ẢO VÀ CÁC HÌNH ẢNH  CHƯƠNG LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG - VẬT LÝ 12

---------------------------------------------------------------------------------------------

Lưu ý khi tải tài liệu: Việc tải tài liệu trên website Nghiên cứu khoa học sư phạm có tính phí sưu tầm, định dạng font chữ chuẩn, thống nhất. Vì vậy bạn nên cân nhắc kỹ việc trả phí trước khi tải tài liệu.
Lưu ý: Cú pháp gồm HSG + dấu cách + mã ==> gửi 8685
Ví dụ: HSG 123456 ==> gửi 8685 (123456 là mã tài liệu)Video có thể bạn quan tâm