vietnamese Tiếng Việt english English Site-map
Hôm nay:
Mới cập nhật:
loading...

Kho tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên, Tiểu luận Trung cấp chính trị (Phần VII)

loading...
Kho tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên, Tiểu luận Trung cấp chính trị


Áp dụng: Viết Tiểu luận QLNN ngạch chuyên viên ngành giáo dục, Viết Tiểu luận QLNN ngạch chuyên viên ngành Y tế, Viết Tiểu luận QLNN ngạch chuyên viên ngành Đảng, Đoàn, Xã hội, Viết Tiểu luận Trung cấp chính trị  ngành giáo dục, Viết Tiểu luận Trung cấp chính trị ngành Y tế, Viết Tiểu luận Trung cấp chính trị ngành Đảng, Đoàn, Xã hội, ... 

Định dạng tài liệu: word


STT
Tên Tiểu luận QLNN, Trung cấp chính trị
Tải về
1
Tiểu luận QLNN, Trung cấp chính trị: PHÂN BIỆT HÀNH CHÍNH ĐIỀU HÀNH VÀ HÀNH CHÍNH TÀI PHÁN ĐỂ LÀM RÕ CÔNG VIỆC CỦA HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC.
2
Tiểu luận QLNN, Trung cấp chính trị: Xử lý tình huống sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp tại trường Mầm Non xã Y,  huyện S, tỉnh Bắc Ninh
3
Tiểu luận QLNN, Trung cấp chính trị: Giải pháp giải quyết đơn khiếu nại về tai nạn lao động
4
Tiểu luận QLNN, Trung cấp chính trị: Xử lý vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường ở xã A, huyện B
5
Tiểu luận QLNN, Trung cấp chính trị: Công tác quản lý cơ sở vật chất- Thiết bị dạy học ở trường THCS A
6
Tiểu luận QLNN, Trung cấp chính trị: Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng Đảng viên ở Chi bộ trường THCS S – A  trong giai đoạn hiện nay ”
7
Tiểu luận QLNN, Trung cấp chính trị: Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng Đảng viên ở Chi bộ trường Tiểu học Xi Măng 12/9 AAA  trong giai đoạn hiện nay
8
Tiểu luận QLNN, Trung cấp chính trị: Xử lý xung đột giữa giáo viên và phụ huynh học sinh từ  việc xử phạt học sinh
9
Tiểu luận QLNN, Trung cấp chính trị: Học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng của cán bộ xã A - huyện B trong tình hình hiện nay
Video có thể bạn quan tâm