vietnamese Tiếng Việt english English Site-map
Hôm nay:
Mới cập nhật:
loading...

Kho tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên, Tiểu luận Trung cấp chính trị (Phần VI)

loading...
Kho tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên, Tiểu luận Trung cấp chính trị


Áp dụng: Viết Tiểu luận QLNN ngạch chuyên viên ngành giáo dục, Viết Tiểu luận QLNN ngạch chuyên viên ngành Y tế, Viết Tiểu luận QLNN ngạch chuyên viên ngành Đảng, Đoàn, Xã hội, Viết Tiểu luận Trung cấp chính trị  ngành giáo dục, Viết Tiểu luận Trung cấp chính trị ngành Y tế, Viết Tiểu luận Trung cấp chính trị ngành Đảng, Đoàn, Xã hội, ... 

Định dạng tài liệu: word


STT
Tên Tiểu luận QLNN, trung cấp chính trị
Tải về
1
 Tiểu luận QLNN, trung cấp chính trị:  “Xử lý tình huống đốt hủy gia súc do mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm”  ở xã Vĩnh Quang, huyện XXX, tỉnh XXX
2
 Tiểu luận QLNN, trung cấp chính trị: Xử lý vi phạm về thu, chi tài chính của Hiệu trưởng và kế toán trường THCS A, huyện A, tỉnh ĐL
3
 Tiểu luận QLNN, trung cấp chính trị: Thực trạng và giải pháp phát triển Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã A - huyện B- tỉnh C
4
 Tiểu luận QLNN, trung cấp chính trị: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng xã XXX, thực trạng và giải pháp
5
 Tiểu luận QLNN, trung cấp chính trị: Giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ giáo viên trong cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố XXX
6
 Tiểu luận QLNN, trung cấp chính trị: Phương hướng và một số giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện A tỉnh B 2010 - 2015
7
 Tiểu luận QLNN, trung cấp chính trị: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh Về Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ xã A, huyện B. Thực trạng và giải pháp
8
 Tiểu luận QLNN, trung cấp chính trị: ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO ĐẾN VIỆC XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở XÃ XXX
9
 Tiểu luận QLNN, trung cấp chính trị: Công tác xây dựng tổ chức đoàn, mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết Thanh niên trên địa bàn xã Song Hồ huyện XXX
10
 Tiểu luận QLNN, trung cấp chính trị: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ xã XXX
Video có thể bạn quan tâm