vietnamese Tiếng Việt english English Site-map
Hôm nay:
Mới cập nhật:
loading...

Kho tiểu luận kinh doanh về Marketing (Phần II)

loading...
Kho tiểu luận kinh doanh về Marketing


Áp dụng: Viết Tiểu luận cuối khóa về kinh doanh, Tiểu luận tốt nghiệp cuối khóa Marketing, Tiểu luận báo cáo thực tập về Marketing, Tiểu luận QLNN ngạch chuyên viên ngành kinh tế, Viết Tiểu luận QLNN ngạch chuyên viên ngành quản trị kinh doanh Marketing, ... 

Định dạng tài liệu: word


STT
Tên TIỂU LUẬN MAKETING
Tải về
1
TIỂU LUẬN MAKETING: THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ BVTV HOÀ BÌNH
2
TIỂU LUẬN MAKETING: ỨNG DỤNG MAR- MIX TRONG KINH DOANH XUẤT  KHẨU CỦA CÔNG TY 20

3
TIỂU LUẬN MAKETING: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÁC CÔNG CỤ MARKETING – MIX Ở CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ SONG THANH  ( STI )
4
TIỂU LUẬN MAKETING: CHIẾN LƯỢC SẢN PHẨM CHO KHÁCH HÀNG CÔNG NGHIỆP TẠI CÔNG TY NHỰA CAO CẤP HÀNG KHÔNG
5
TIỂU LUẬN MAKETING: CHIẾN LƯỢC MARKETING CỦA CÔNG TY VẬT TƯ BƯU ĐIỆN I TRONG THỜI GIAN TỚI
6
TIỂU LUẬN MAKETING: HOÀN THIỆN GIẢI PHÁP MARKETING HỖN HỢP NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NƯỚC KHOÁNG CỦA CÔNG TY TNHH SANA
7
TIỂU LUẬN MAKETING: THỰC TRẠNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP MARKETING NH ẰM NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG XÚC TIẾN HỖN HỢP CỦA CÔNG TY  BI TI ‘S TRÊN THỊ TRƯỜNG MIỀN BẮC
8
TIỂU LUẬN MAKETING: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN MẠNG LƯỚI KÊNH PHÂN PHỐI Ở CÔNG TY GIẤY BÃI BẰNG
9
TIỂU LUẬN MAKETING: MARKETING HỖN HỢP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CHÈ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHÈ KIM ANH
10
TIỂU LUẬN MAKETING: NHỮNG BIỆN PHÁP MARKETING NHẰM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM MÁY CÔNG CỤ VÀ PHỤ TÙNG THAY THẾ CỦA CÔNG TY CƠ KHÍ HÀ NỘIVideo có thể bạn quan tâm