vietnamese Tiếng Việt english English Site-map
Hôm nay:
Mới cập nhật:
loading...

Kho tiểu luận chuyên ngành Kinh tế - Kinh doanh quốc tế. (Phần thứ 5)

loading...
Dưới đây là kho tiểu luận chuyên ngành Kinh tế - Kinh doanh quốc tếCác tiểu luận Kinh tế - Kinh doanh quốc tế đều ở dạng word.


Áp dụng: Viết Tiểu luận Kinh tế, Tiểu luận Chuyên viên kinh tế, Tiểu luận báo cáo thực tập kinh tế, Tiểu luận chuyên viên chính về kinh tế....


STT
Tên đề tài Tiểu luận kinh tế - kinh doanh quốc tế
Tải về
1
Tiểu luận kinh tế - kinh doanh quốc tế: CÁC BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH CHĂN NUÔI VÀ XUẤT KHẨU THỊT LỢN Ở TỔNG  CÔNG TY CHĂN NUÔI VIỆT NAM
2
Tiểu luận kinh tế - kinh doanh quốc tế: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI TRONG ASEAN
3
Tiểu luận kinh tế - kinh doanh quốc tế: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG SANG ĐÀI LOAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI
4
Tiểu luận kinh tế - kinh doanh quốc tế: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ VÀO THỊ TRƯỜNG EU CỦA TỔNG CÔNG TY CÀ PHÊ VIỆT NAM
5
Tiểu luận kinh tế - kinh doanh quốc tế: THÚC ĐẨY XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY VÀO THỊ TRƯỜNG HOA KỲ KHI VIỆT NAM CHƯA GIA NHẬP W.T.O VÀ CÒN ÁP DỤNG HẠN NGẠCH (QUOTA)"
6
Tiểu luận kinh tế - kinh doanh quốc tế: Một số giải pháp về chính sách tài chính  nhằm thúc đẩy xuất khẩu  cà phê Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ
7
Tiểu luận kinh tế - kinh doanh quốc tế: QUAN HỆ THƯƠNG MAI GIỮA VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
8
Tiểu luận kinh tế - kinh doanh quốc tế: GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU CHÈ VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG NGA
9
Tiểu luận kinh tế - kinh doanh quốc tế: Xuất khẩu của Việt Nam sang các nước Bắc Phi, thực trạng và giải pháp
10
Tiểu luận kinh tế - kinh doanh quốc tế: VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU

Lưu ý khi tải tài liệu: Việc tải tài liệu trên website Nghiên cứu khoa học sư phạm có tính phí sưu tầm, định dạng font chữ chuẩn, thống nhất. Vì vậy bạn nên cân nhắc kỹ việc trả phí trước khi tải tài liệu. Tránh lãng phí, trong trường hợp nhắn tin mà không nhận được mã tải tài liệu hãy gửi email tới SKKNNCKHSPUD@gmail.com để nhận tài liệu bạn đã tải.
Lưu ý: Cú pháp gồm HSG + dấu cách + mã ==> gửi 8685
Ví dụ: HSG 123456 ==> gửi 8685 (123456 là mã bài viết)Video có thể bạn quan tâm