vietnamese Tiếng Việt english English Site-map
Hôm nay:
Mới cập nhật:
loading...

Kho tiểu luận chuyên ngành Kinh tế - Kinh doanh quốc tế. (Phần thứ hai)

loading...
Dưới đây là kho tiểu luận chuyên ngành Kinh tế - Kinh doanh quốc tếCác tiểu luận Kinh tế - Kinh doanh quốc tế đều ở dạng word.


Áp dụng: Viết Tiểu luận Kinh tế, Tiểu luận Chuyên viên kinh tế, Tiểu luận báo cáo thực tập kinh tế, Tiểu luận chuyên viên chính về kinh tế.
STT
Tên đề tài Tiểu luận kinh tế - kinh doanh quốc tế
Tải về
1
Tiểu luận kinh tế - kinh doanh quốc tế: HOÀN THIỆN QUYẾT ĐỊNH MARKETING SẢN PHẨM NÔNG SẢN XUẤT KHẨU CỦA CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU INTIMEX SANG THỊ TRƯỜNG CÁC NƯỚC ASEAN
2
Tiểu luận kinh tế - kinh doanh quốc tế: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU HÀNG GỐM SỨ  MỸ NGHỆ TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU TẠP PHẨM-TOCONTAP HANOI
3
Tiểu luận kinh tế - kinh doanh quốc tế: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY MESCO
4
Tiểu luận kinh tế - kinh doanh quốc tế: MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU CÀ PHÊ VÀO THỊ TRƯỜNG EU CỦA TỔNG CÔNG TY CÀ PHÊ VIỆT NAM
5
Tiểu luận kinh tế - kinh doanh quốc tế: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU ĐỂ ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY VIỆT NAM VÀO CÁC THỊ TRƯỜNG PHI HẠN NGẠCH
6
Tiểu luận kinh tế - kinh doanh quốc tế: MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC Ở TỔNG CÔNG TY DỆT MAY VIỆT NAM
7
Tiểu luận kinh tế - kinh doanh quốc tế: Một số giải pháp phát triển hoạt động bán hàng bằng hình thức thương mại điện tử ở Việt Nam
8
Tiểu luận kinh tế - kinh doanh quốc tế: “ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) VÀO CĂMPUCHIA; THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
9
Tiểu luận kinh tế - kinh doanh quốc tế: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG GIA CÔNG XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC TẠI CÔNG TY MAY CHIẾN THẮNG
10
Tiểu luận kinh tế - kinh doanh quốc tế: QUAN HỆ THƯƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAM VÀ EU TRONG 10 NĂM QUA (XXX - XXX) VÀ ĐỀ RA TRIỂN VỌNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHO VIỆC THÚC ĐẨY QUAN HỆ THƯƠNG MẠI HAI BÊN.Lưu ý khi tải tài liệu: Việc tải tài liệu trên website Nghiên cứu khoa học sư phạm có tính phí sưu tầm, định dạng font chữ chuẩn, thống nhất. Vì vậy bạn nên cân nhắc kỹ việc trả phí trước khi tải tài liệu. Tránh lãng phí, trong trường hợp nhắn tin mà không nhận được mã tải tài liệu hãy gửi email tới SKKNNCKHSPUD@gmail.com để nhận tài liệu bạn đã tải.
Lưu ý: Cú pháp gồm HSG + dấu cách + mã ==> gửi 8685
Ví dụ: HSG 123456 ==> gửi 8685 (123456 là mã bài viết)Video có thể bạn quan tâm