vietnamese Tiếng Việt english English Site-map
Hôm nay:
Mới cập nhật:
loading...

Kho Tiểu luận chuyên viên về bảo hiểm, Tiểu luận chuyên viên chính về bảo hiểm (Phần thứ nhất)

loading...
KHO Tiểu luận Bảo hiểm
Áp dụng: 
- Viết Tiểu luận dành cho thi quản lí nhà nước ngạch chuyên viên về bảo hiểm. 
- Viêt Tiểu luận dành cho thi, xét nâng ngạch chuyên viên chính về bảo hiểm.
- Viết Tiểu luận trung cấp chính trị, cao cấp chính trị liên quan đến nghề bảo hiểm
Định dạng: word - Sửa được và dùng được luôn.
Chỉ nên sử dụng để tham khảo


STT
Tên đề tài Tiểu luận bảo hiểm
Tải về
1
Tiểu luận chuyên viên về bảo hiểm: THỰC TẾ TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN
2
Tiểu luận chuyên viên về bảo hiểm: THỰC TRẠNG THU NỘP QUỸ  BHXH VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ THU NỘP QUỸ BHXH VIỆT NAM HIỆN NAY
3
Tiểu luận chuyên viên về bảo hiểm: CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI KHÔNG NGỪNG ĐƯỢC BỔ SUNG, SỬA ĐỔI CHO PHÙ HỢP VỚI TỪNG THỜI KỲ PHÁT TRIỂN CỦA ĐẤT NƯỚC NHẰM ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI.
4
Tiểu luận chuyên viên về bảo hiểm: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU - CHI CỦA BHXH VIỆT NAM
5
Tiểu luận chuyên viên về bảo hiểm: CÔNG TÁC CHI TRẢ  BẢO HIỂM XÃ HỘI Ở HUYỆN XXX GIAI ĐOẠN XXX THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP
6
Tiểu luận chuyên viên về bảo hiểm: THỰC TRẠNG THU - CHI QUỸ BHXH TẠI PHÒNG BHXH HUYỆN XXX
7
Tiểu luận chuyên viên về bảo hiểm: THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO TÍNH BẮT BUỘC TRONG NGHIỆP VỤ BHTNDS CỦA CHỦ XE CƠ GIỚI ĐỐI VỚI NGƯỜI THỨ BA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PJICO
8
Tiểu luận chuyên viên về bảo hiểm: NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM HÀNG HOÁ XUẤT NHẬP KHẨU VẬN CHUYỂN BẰNG ĐƯỜNG BIỂN Ở CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX
9
Tiểu luận chuyên viên về bảo hiểm: BÀN VỀ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ CÁC LOẠI HÌNH BẢO HIỂM NHÂN THỌ ĐANG ĐƯỢC TRIỂN KHAI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY
10
Tiểu luận chuyên viên về bảo hiểm: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC KHAI THÁC SẢN PHẨM BẢO HIỂM AN KHANG TRƯỜNG THỌ CỦA BẢO VIỆT NHÂN THỌ HÀ NỘIVideo có thể bạn quan tâm