vietnamese Tiếng Việt english English Site-map
Hôm nay:
Mới cập nhật:
loading...

Đề tài NCKHSPUD Vật lí 6: ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC MÔN VẬT LÝ BÀI 24: SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC ĐỂ TĂNG HỨNG THÚ HỌC SINH LỚP 6 TRƯỜNG THCS

loading...
Thể loại: Đề tài NCKHSPUD
Tên đề tài: ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY HỌC MÔN VẬT LÝ BÀI 24: SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC ĐỂ TĂNG HỨNG THÚ HỌC  SINH LỚP 6 TRƯỜNG THCS
  Phạm vi: Môn Vật lí THCS
Áp dụng: 
Viết đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng môn Vật lí lớp 6

- Viết sáng kiến kinh nghiệm Vật lí 6

- Viết báo cáo thực tập sư phạm Vật lí lớp 6

- Viết Tiểu luận PPDH vật lí lớp 6

Định dạng tài liệu: Word

Số trang:  24(gồm phụ lục minh họa)


I.TÓM TẮT ĐỀ TÀI:
     Đổi mới các phương pháp dạy học đòi hỏi phải sử dụng các phương tiện dạy học phù hợp và công nghệ thông tin ( CNTT) là một trong những phương tiện quan trọng cho việc đổi mới phương pháp dạy học. Từ những phương tiện này giáo viên có thể khai thác sử dụng, cập nhật và trao đổi thông tin, làm tăng sự chú ý của học sinh bằng một số giải pháp (hỗ trợ trình chiếu lập trình mô phỏng, tạo các hình vẽ động, sơ đồ, hiệu ứng…) giáo viên có thể cài đặt thêm tư liệu, hình ảnh, băng hình...và đây là vấn đề cần thiết với bộ môn Vật lí , bởi môn Vật lí là môn rất nhạy bén với các vấn đề  thực tiễn trong đời sống hằng ngày của các em học sinh  nên CNTT sẽ hổ trợ đắc lực trong vấn đề này. Giáo viên sẽ có nhiều thời gian tổ chức cho học sinh trao đổi thảo luận, phát huy tính năng chủ động tích cực và sự say mê hứng thú của học sinh trong học tập...học sinh hiểu bài nhanh hơn giờ học có hiệu quả hơn.
        Nghiên cứu được tiến hành trên hai lớp tương đương: 2 lớp trường THCS XXX
 Lớp 6/3 là lớp thực nghiệm có 34 học sinh, Lớp 6/1 là lớp đối chứng có 31 học sinh. Lớp thực nghiệm được thực hiện các giải pháp thay thế khi dạy .
Bài 24: SỰ NÓNG CHẢY VÀ SỰ ĐÔNG ĐẶC

          Kết quả cho thấy tác động có ảnh hưởng rõ rệt đến hứng thú học tập của học sinh. Điểm phiếu khảo sát đầu ra của lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là 37.8, của lớp đối chứng 35.6. Kết quả kiểm chứng T-test độc lập sau tác động cho thấy p = 0.034. Điều đó cho thấy việc sử dụng phần mềm hỗ trợ trình chiếu Power Point trong dạy học để gây sự hứng thú học tập qua bài học của học sinh chứng minh tác động có hiệu quả.

Nhóm thực nghiệm
Nhóm đối chứng

Trước tác động
Sau tác động
Trước tác động
Trước tác động
Mode
38.0
40.0
35.0
32.0
Trung vị
37.0
38.0
35.0
35.0
Giá trị trung bình
36.6
37.8
35.4
35.6
Độ lệch chuẩn
4.7
4.2
3.7
4.3
ES
0.55
P
0.19
0.037


Bảng: Kết quả kiểm chứng bằng phép thử T-Test

Tải về để xem tiếp

- Soạn tin: HSG 1087 gửi 8685 (10.000 VNĐ/sms) để lấy mã tải tài liệu này.

- Sau khi nhận được mã, bạn nhập mã vào khung bên dưới và bấm vào nút xác nhận.

- Bấm vào nút Tải về để tải tài liệu


Nhập mã:
Lưu ý khi tải tài liệu: Việc tải tài liệu trên website Nghiên cứu khoa học sư phạm có tính phí sưu tầm, định dạng font chữ chuẩn, thống nhất. Vì vậy bạn nên cân nhắc kỹ việc trả phí trước khi tải tài liệu.Video có thể bạn quan tâm