vietnamese Tiếng Việt english English Site-map
Hôm nay:
Mới cập nhật:
loading...

Đề tài NCKHSPUD TOÁN LỚP 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP HỌC SINH GIẢI TỐT BÀI TOÁN “TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ”

loading...
Thể loại: Đề tài NCKHSPUD
Tên đề tài: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP HỌC SINH GIẢI TỐT BÀI TOÁN “TÌM HAI SỐ KHI BIẾT  TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI SỐ ĐÓ”
Định dạng tài liệu: Word
Số trang:  20 (Gồm phụ lục minh họa)


1.     Tóm tắt đề tài:

Việc dạy toán ở trường tiểu học nhằm giúp học sinh biết cách vận dụng những kiến thức về toán, được rèn luyện kĩ năng thực hành với những yêu cầu được thể hiện một cách đa dạng. Việc giải các bài toán điển hình không chỉ nhằm rèn luyện kĩ năng giải toán mà còn nhằm phát triển năng lực và các thao tác tư duy toán học.


          Trong toán lớp 4, nội dung và phương pháp dạy học giải bài toán có văn tiếp tục phát triển theo định hướng tăng cường rèn luyện phương pháp giải bài toán (phân tích bài toán, tìm cách giải quyết vấn đề trong bài toán và cách trình bày giải bài toán). Qua đó, giúp học sinh rèn luyện khả năng diễn đạt (nói và viết) và khả năng phát tiển tư duy (khả năng phân tích, tổng hợp, giải quyết vấn đề). Nhờ đó mà các em sáng suốt hơn, tinh tế hơn, tư duy sẽ linh hoạt chính xác hơn, cách suy nghĩ và việc làm sẽ khoa học hơn.
  
          Trong khi giải toán còn đòi hỏi học sinh còn tự mình xem xét vấn đề, tự mình tìm tòi cách giải quyết vấn đề, tự mình thực hiện các phép tính, tự mình kiểm tra lại kết quả. Do đó, việc giải toán là một cách tốt nhất để rèn luyện tính kiên trì, tự lực vượt khó, cẩn thận, chu đáo, yêu thích sự chặt chẽ, chính xác.
  
          Từ đó cho thấy việc học toán ở tiểu học có vị trí rất quan trọng.
          Trong khi đó, học sinh vẫn còn rất mơ hồ về dạng toán “Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó”.

          Nghiên cứu được tiến hành trên hai nhóm tương đương: hai lớp 4 trường tiểu học XXX. Lớp 4.6 là lớp thực nghiệm và lớp 4.7 là lớp đối chứng. Lớp thực nghiệm được thực hiện giải pháp thay thế khi dạy bài “Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó”. Kết quả cho thấy tác động đã ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh: lớp thực nghiệm đã đạt được kết quả cao hơn so với lớp đối chứng. Điểm bài kiểm tra đầu ra của lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là 9,5; điểm kiểm tra đầu ra của lớp đối chứng là 4,1. Kết quả kiểm chứng TTEST cho thấy P < 0,05 có nghĩa là có sự khác biệt lớn giữa điểm trung bình của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Điều đó chứng minh rằng trong dạy học toán bài “Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó” bằng cách đọc kĩ đề toán và phân tích những điểm trọng tâm của đề làm nâng cao kết quả học tập của học sinh lớp 4.

Tải về để xem tiếp

- Soạn tin: HSG 1060 gửi 8685 (10.000 VNĐ/sms) để lấy mã tải tài liệu này.

- Sau khi nhận được mã, bạn nhập mã vào khung bên dưới và bấm vào nút xác nhận.

- Bấm vào nút Tải về để tải tài liệu


Nhập mã:
Lưu ý khi tải tài liệu: Việc tải tài liệu trên website Nghiên cứu khoa học sư phạm có tính phí sưu tầm, định dạng font chữ chuẩn, thống nhất. Vì vậy bạn nên cân nhắc kỹ việc trả phí trước khi tải tài liệu.Video có thể bạn quan tâm