vietnamese Tiếng Việt english English Site-map
Hôm nay:
Mới cập nhật:
loading...

Đề tài NCKHSPUD ÂM NHẠC thcs ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC ÂM NHẠC Ở TRƯỜNG THCS

loading...
Thể loại: Đề tài NCKHSPUD
Tên đề tài: NÂNG CAO KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN ÂM NHẠC CHO HỌC SINH BẰNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC ÂM NHẠC Ở TRƯỜNG THCS
 Phạm vi: NCKHSPUD Âm nhạc lớp 9

Áp dụng: Viết đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Âm nhạc lớp 8

- Viết Sáng kiến kinh nghiệm âm nhạc lớp 8
- Viết tiểu luận PPGD âm nhạc lớp 8
- Viết báo cáo thực tập sư phạm âm nhạc lớp 8
Định dạng tài liệu: Word
Số trang:  33(có phụ lục minh họa)

           Nghiên cứu được tiến hành trên hai nhóm tương đương là hai lớp 8 của trường Trung học cơ sở xxx. Lớp 8A là lớp thực nghiệm và lớp 8B là lớp đối chứng. Lớp thực nghiệm được tiến hành giải pháp thay thế là ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy. Kết quả cho thấy tác động đã thực sự có ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả học tập của học sinh: lớp thực nghiệm đã đạt kết quả học tập cao hơn lớp đối chứng. Điểm bài kiểm tra sau tác động của lớp thực nghiệm có giá trị trung bình là 8,21 điểm , bài kiểm tra sau tác động của lớp đối chứng có giá trị trung bình là 7,47. Kết quả kiểm chứng T – Test cho thấy p < 0,05 có nghĩa là có sự khác biệt lớn về điểm trung bình của lớp thực nghiệm và lớp đối chứng. Qua đó chứng tỏ rằng việc "Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học âm nhạc ở trường THCS" là hoàn toàn có ảnh hưởng tích cực đến việc nâng cao kết quả học tập âm nhạc của học sinh 

Tải về để xem tiếp


Hướng dẫn tải đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng:

- Bước 1: Soạn tin: HSG 1218 gửi 8685 (10.000 VNĐ/sms) để lấy mã tải đề tài NCKHSPUD này.

- Bước 2: Sau khi nhận được mã, bạn nhập mã vào khung bên dưới và bấm vào nút xác nhận.

- Bước 3: Bấm vào nút Tải về và biểu tượng dowload để tải đề tài NCKHSPUD


Nhập mã:
Lưu ý khi tải tài liệu: Việc tải tài liệu trên website Nghiên cứu khoa học sư phạm có tính phí sưu tầm, định dạng font chữ chuẩn, thống nhất. Vì vậy bạn nên cân nhắc kỹ việc trả phí trước khi tải tài liệu. Trường hợp nhắn tin mà bạn không tải được tài liệu bạn không nên tải tiếp. Hãy gửi email tới SKKNNCKHSPUD@gmail.com để nhận tài liệu bạn đã tải (Báo Số điện thoại đã sms)Video có thể bạn quan tâm