vietnamese Tiếng Việt english English Site-map
Hôm nay:
Mới cập nhật:
loading...

Thi 2016: Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM công bố chỉ tiêu từng ngành

loading...
Năm 2016, trường này chỉ tuyển 250 chỉ tiêu các ngành trình độ ĐH.
Thông tin từng ngành cụ thể như bảng sau:
Ngành
Môn thi/ xét tuyển
Chỉ tiêu
Trường ĐH Mỹ thuật TP.HCM (MTS)
250
Các ngành đào tạo đại học

250
Hội họa
Hình họa, bố cục tranh màu
38
Đồ họa
Hình họa, bốc cục tranh màu
28
Điêu khắc
Tượng tròn, bố cục chạm nổi
8
Thiết kế đồ họa
Hình họa, trang trí
140
Sư phạm mỹ thuật
Hình họa, bố cục tranh màu
28
Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật
Hình họa, bố cục tranh màu
8
Hà ÁnhVideo có thể bạn quan tâm