vietnamese Tiếng Việt english English Site-map
Hôm nay:
Mới cập nhật:
loading...

Kho tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên, Tiểu luận Trung cấp chính trị

loading...
Kho tiểu luận Quản lí nhà nước ngạch chuyên viên, Tiểu luận Trung cấp chính trị


Áp dụng: Viết Tiểu luận QLNN ngạch chuyên viên ngành giáo dục, Viết Tiểu luận QLNN ngạch chuyên viên ngành Y tế, Viết Tiểu luận QLNN ngạch chuyên viên ngành Đảng, Đoàn, Xã hội, Viết Tiểu luận Trung cấp chính trị  ngành giáo dục, Viết Tiểu luận Trung cấp chính trị ngành Y tế, Viết Tiểu luận Trung cấp chính trị ngành Đảng, Đoàn, Xã hội,Viết Tiểu luận 

Định dạng tài liệu: word


STT
Tên Tiểu luận Quản lí nhà nước, trung cấp chính trị
Tải về
1
 Tiểu luận Y tế: “Xử lý tình huống đốt hủy gia súc do mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm”  ở xã Vĩnh Quang, huyện XXX, tỉnh XXX
2
 Tiểu luận Giáo dục: Xử lý vi phạm về thu, chi tài chính của Hiệu trưởng và kế toán trường THCS A, huyện A, tỉnh ĐL
3
Tiểu luận QL Nông nghiệp: Thực trạng và giải pháp phát triển Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp xã A - huyện B- tỉnh C
4
 Tiểu luận Chính trị: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng xã XXX, thực trạng và giải pháp
5
 Tiểu luận Giáo dục: Giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ giáo viên trong cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố XXX
6
 Tiểu luận QL Nông nghiệp: Phương hướng và một số giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp huyện A tỉnh B 2010 - 2015
7
 Tiểu luận Chính trị: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh Về Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ xã A, huyện B. Thực trạng và giải pháp
8
 Tiểu luận Chính trị: ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO ĐẾN VIỆC XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA Ở XÃ XXX
9
 Tiểu luận Chính trị:  Công tác xây dựng tổ chức đoàn, mở rộng mặt trận tập hợp đoàn kết Thanh niên trên địa bàn xã Song Hồ huyện XXX
10
 Tiểu luận Chính trị: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ xã XXXVideo có thể bạn quan tâm